Visuaalisten identiteettien suunnittelu

Visuaalinen identiteetti rakentuu logosta, väreistä, fonteista sekä muista elementeistä, kuten valokuvista ja kuvituksesta. Hyvin suunniteltu ilme auttaa yritystä ja tuotteita erottumaan. Graafisen muotoilun avulla löydetään sellaisia ratkaisuja, jotka edesauttavat yrityksen liiketoimintaa. Tarjoan vahvaa näkemystä, luovaa ajattelua ja viimeisteltyjä tuotoksia.

Verkkosivujen suunnittelu

Verkkosivujen suunnittelun lähtökohtia ovat selkeys, käytettävyys ja päivitettävyys. Suunnitteluvaiheessa luodaan visuaalinen ilme sekä toiminnallinen rakenne sivustolle. Suunnittelen tyylikkäitä, raikkaita ja toimivia verkkosivuja, jotka tukevat yrityksen visuaalista identiteettiä. Tavoitteena on houkutteleva ja käyttäjäystävällinen sivusto. Verkkosivut voidaan tehdä myös valmiille WordPress-teemapohjalle.

Asuntojen stailaus ja myyntikuvat

Siisti asunto ja laadukkaat myyntikuvat herättävät kiinnostuksen, ja saavat potentiaaliset ostajat paikan päälle tutustumaan kohteeseen lisää. Stailaan ja valokuvaan myyntiin tulevia asuntoja, pyrin tuomaan aina asunnon parhaat puolet esille, jotta myyntiaika on mahdollisimman lyhyt ja myyjä saa parhaan mahdollisen hinnan.

Pakkausmuotoilu

Pakkausten ulkoasu ja mielikuva valmistajasta vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen. Suunnittelen käyttäjäystävällisiä, informatiivisia ja omaleimaisia pakkauksia, jotka erottuvat edukseen kilpailijoista. Tavoittelen pelkistettyjä, selkeitä ja käytännöllisiä ratkaisuja niin pakkauksen rakenteessa, muodossa kuin pakkausgrafiikassakin.